Podmínky

 

1. Definice

1.1. „Internetový obchod“: odkazuje na internetový obchod spravovaný společností Plantinterior, přístupný přes www.stekjesbrief.nl.

1.2. „Zákazník“: označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje produkty nebo služby prostřednictvím Internetového obchodu.

1.3. „Smlouva“: označuje smluvní vztah mezi Internetovým obchodem a Zákazníkem při nákupu produktů nebo služeb.

1.4. „Produkty“: označuje zboží nabízené k prodeji v Internetovém obchodě.

 

2. Použitelnost

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré nabídky, objednávky a smlouvy mezi Internetovým obchodem a Zákazníkem.

2.2. Odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, jsou-li dohodnuty písemně.

 

3. Objednávky

3.1. Zákazník odesláním objednávky akceptuje Všeobecné obchodní podmínky.

3.2. Internetový obchod si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávky, pokud existuje podezření na zneužití, podvod nebo technické problémy.

 

4. Ceny a platby

4.1. Všechny ceny jsou uvedeny v eurech (€) a včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

4.2. Platba musí být provedena prostřednictvím dostupných platebních metod na Webshopu.

4.3. Internetový obchod si vyhrazuje právo ceny kdykoli změnit. Změny cen nemají vliv na aktuální objednávky.

 

5. Páčení

5.1. Webshop se snaží o včasné dodání produktů, dodací lhůty jsou však pouze orientační.

5.2. Zpoždění dodávky neopravňuje Zákazníka k náhradě nebo zrušení objednávky.

 

6. Vrácení a zrušení

6.1. Zákazník má právo zrušit nákup do 14 dnů od převzetí produktu bez udání důvodu. Internetový obchod se může Zákazníka dotázat na důvod odstoupení od smlouvy, ale nezavazuje Zákazníka k uvedení důvodu (důvodů).

6.2. Během lhůty na rozmyšlenou bude zákazník s produktem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a provozu výrobku. Základní zásadou je, že zákazník smí s výrobkem manipulovat a kontrolovat jej pouze jako v obchodě.

6.3 Náklady na vrácení nese Zákazník, není-li dohodnuto jinak.

6.4. Digitální produkty a personalizované produkty jsou z vracení vyloučeny.

6.5 Jakmile internetový obchod obdrží vrácený balíček, bude částka nákupu [a případné náklady na doručení] vrácena nejpozději do 7 dnů. 

6.6 Vrácení zboží musí být vráceno na následující adresu: Stekjesbrief, Wilgenroos 11, 2391 EV Hazerswoude-Dorp. 

 

7. záruka

7.1. Internetový obchod zaručuje, že produkty splňují platné normy kvality.

7.2. Reklamace vad musí být oznámena písemně v přiměřené lhůtě po zjištění.

 

8. Odpovědnost

8.1. Internetový obchod nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním produktů nebo nesprávnými informacemi poskytnutými Zákazníkem.

8.2. Odpovědnost Webshopu je omezena kupní cenou předmětného produktu.

 

9. Ochrana soukromí a dat

9.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů internetového obchodu, které jsou dostupné na webových stránkách.

 

10. Duševní vlastnictví

10.1. Veškerá práva duševního vlastnictví k Webshopu a jeho obsahu zůstávají vlastnictvím Webshopu.

 

11. Spory

11.1. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahuje nizozemské právo.

11.2. Spory budou předloženy příslušnému soudu v místě podnikání Webshopu.

 

12. Totožnost podnikatele

Jméno podnikatele:

řezací dopis

Obchodování pod jménem (jmény):

ŘEZÁNÍ LIST / INTERIÉR ZÁVODU

Adresa lokality:

vrbová růže 11
2391 EV Hazerswoude-Village

Přístupnost:

Od pondělí do pátku od 09.00:17.30 do XNUMX:XNUMX

Telefonní číslo 06-23345610

E-mailová adresa: info@stekjesbrief.nl

Obchodní komora číslo: 77535952

DIČ: NL003205088B44

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 24. srpna 2023. Internetový obchod si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Dotaz o produktu

Waitlist - čekací listina Budeme vás informovat, až bude produkt skladem. Níže prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.