STEKJESLETTER se hodně stará o vaše soukromí. Zpracováváme tedy pouze údaje, které potřebujeme pro (zlepšení) našich služeb, a s informacemi, které jsme o vás a vašem používání našich služeb shromáždili, nakládáme opatrně. Vaše údaje nikdy nezpřístupňujeme třetím stranám pro komerční účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných STEKJESLETTER. Datum účinnosti platnosti těchto obchodních podmínek je 08. 09. 2019, zveřejněním nové verze zaniká platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje o vás shromažďujeme, k čemu tyto údaje slouží a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto údaje sdíleny s třetími stranami. Vysvětlíme vám také, jak vaše údaje uchováváme a jak je chráníme před zneužitím a jaká máte práva s ohledem na osobní údaje, které nám poskytujete. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje naleznete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.


O zpracování údajů
Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše data, kde je ukládáme, jaké techniky zabezpečení používáme a pro koho jsou data transparentní.


Software internetového obchodu WooCommerce
Náš webový obchod byl vyvinut pomocí softwaru od WooCommerce, pro náš webhosting jsme si vybrali One.com. Osobní údaje, které nám zpřístupníte pro účely našich služeb, budou sdíleny s touto stranou. AndersOne.com má přístup k vašim údajům, aby nám poskytl (technickou) podporu, nikdy vaše údaje nepoužije k žádnému jinému účelu. Společnost AndersOne.com je povinna přijmout vhodná bezpečnostní opatření na základě smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tato bezpečnostní opatření se skládají z použití šifrování SSL a zásady silného hesla. Aby se zabránilo ztrátě dat, jsou prováděny pravidelné zálohy.


WooCommerce
Náš webshop byl vyvinut pomocí softwaru od WooCommerce, náš webshop hostujeme na serveru pod vlastní správou. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom v co největší míře zabránili zneužití, ztrátě a poškození dat. V každém případě se tato bezpečnostní opatření skládají z použití šifrování SSL a zásady silného hesla. Aby se zabránilo ztrátě dat, jsou prováděny pravidelné zálohy.


Web hosting
One.com
Nakupujeme webhostingové a e-mailové služby od One.com. One.com zpracovává osobní údaje naším jménem a nepoužívá vaše údaje pro své vlastní účely. Tato strana však může shromažďovat metadata o používání služeb. Nejedná se o osobní údaje. One.com přijal příslušná technická a organizační opatření, aby zabránil ztrátě a neoprávněnému použití vašich osobních údajů. One.com je povinen zachovávat mlčenlivost podle smlouvy.


E-mail a seznamy adresátů
MailChimp
Naše webové stránky využívají MailChimp, třetí stranu, která zpracovává e-mailový provoz z našich webových stránek a zasílání jakýchkoli newsletterů. Všechny potvrzovací e-maily, které obdržíte z našich webových stránek a webových formulářů, jsou odesílány prostřednictvím serverů MailChimp. MailChimp nikdy nepoužije vaše jméno a e-mailovou adresu pro své vlastní účely. Ve spodní části každého e-mailu, který je automaticky zasílán prostřednictvím naší webové stránky, uvidíte odkaz „odhlásit odběr“. Pokud na toto kliknete, nebudete již dostávat e-maily z našich webových stránek. To může vážně snížit funkčnost našeho webu! Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy službou MailChimp.
MailChimp používá cookies a další internetové technologie, které poskytují přehled o tom, zda jsou e-maily otevírány a čteny. MailChimp si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služby a sdílet informace s třetími stranami v této souvislosti.


One.com
K běžnému provozu obchodních e-mailů využíváme služby One.com. Tato strana přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v co největší míře zabránila zneužití, ztrátě a poškození vašich a našich dat. One.com nemá přístup k naší poštovní schránce a veškerý náš e-mailový provoz považujeme za důvěrný.


Zpracovatelé plateb
Stripe.com
Pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu Stripe.com. Stripe.com zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o pobytu a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Stripe.com přijal příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Stripe.com si vyhrazuje právo použít vaše data k dalšímu zlepšování služby a v této souvislosti sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Stripe.com sdílí osobní údaje a informace týkající se vaší finanční pozice s ratingovými agenturami v případě žádosti o odloženou platbu (úvěrový nástroj).
Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují také na části služeb Stripe.com, pro které zaměstnávají třetí strany. Stripe.com neuchovává vaše data déle, než povoluje zákon.


Přeprava a logistika
PostNL
Stejně jako nejprodávanější bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de pátingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, address en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. V zásadních datech PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


DHL
Pokud u nás zadáte objednávku, je naší povinností nechat vám balíček doručit. K realizaci dodávek používáme služby DHL. Je proto nutné, abychom vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti sdíleli s DHL. DHL používá tyto informace pouze za účelem provedení smlouvy. V případě, že DHL zapojí subdodavatele, DHL také zpřístupní vaše data těmto stranám.


GLS
Když u nás zadáte objednávku, je naším úkolem doručit vám váš balíček. K realizaci dodávek využíváme služeb GLS. Je proto nutné, abychom s GLS sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti. GLS používá tyto informace pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že společnost GLS zapojí subdodavatele, společnost GLS zpřístupní vaše údaje také těmto stranám.


Fakturace a účetnictví
MoneyBird
Pro evidenci naší administrativy a účetnictví využíváme služeb MoneyBird. Sdílíme vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a podrobnosti týkající se vaší objednávky. Tyto údaje slouží pro správu prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou odesílány a uchovávány chráněné, MoneyBird přijal nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím. MoneyBird je vázán mlčenlivostí a bude uchovávat vaše informace
zacházet důvěrně. MoneyBird nepoužívá vaše osobní údaje k jiným účelům, než které jsou popsány výše.


Externí prodejní kanály
Marktplaats.nl
Naše články (část) prodáváme prostřednictvím platformy Marktplaats.nl. Pokud zadáte objednávku prostřednictvím této platformy, Marktplaats.nl s námi bude sdílet vaši objednávku a osobní údaje. Tyto informace používáme ke zpracování vaší objednávky. S vašimi údaji zacházíme důvěrně a přijali jsme příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich dat před ztrátou a neoprávněným použitím.


Facebook.com
Prodáváme (část) našich článků prostřednictvím platformy Facebook.com. Pokud zadáte objednávku prostřednictvím této platformy, Facebook.com s námi bude sdílet vaši objednávku a osobní údaje. Tyto informace používáme ke zpracování vaší objednávky. S vašimi údaji zacházíme důvěrně a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím.


Účel zpracování údajů
Obecný účel zpracování
Vaše údaje používáme pouze pro účely našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s objednávkou, kterou zadáte. Vaše údaje nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte informace a my je použijeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat později - jinak než na vaši žádost - požádáme vás o výslovné povolení. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou plnění účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou důvěrné na základě dohody mezi nimi a námi nebo přísahy nebo zákonné povinnosti.


Automaticky shromažďovaná data
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adresa, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Účast na daňových a trestních vyšetřováních
V některých případech může být STEKJESLETRIEF držen na základě zákonné povinnosti sdílet vaše údaje v souvislosti s vládními daňovými nebo trestními vyšetřováními. V takovém případě jsme nuceni vaše údaje sdílet, ale v rámci možností, které nám zákon nabízí, se tomu budeme bránit.


Retenční období
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Stejně jako dj bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang more uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Vaše práva
Na základě platné nizozemské a evropské legislativy máte jako subjekt údajů určitá práva, pokud jde o osobní údaje, které zpracováváme nebo které zpracováváme naším jménem. Níže vysvětlíme, o která práva se jedná a jak můžete tato práva uplatnit. V zásadě, abychom zabránili zneužití, zasíláme kopie a kopie vašich údajů pouze na vaši již známou e-mailovou adresu. V případě, že si přejete dostávat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o vaši identifikaci. O vyřízených žádostech vedeme evidenci, v případě žádosti o zapomenutí spravujeme anonymizované údaje. Všechny kopie a kopie dat obdržíte ve strojově čitelném datovém formátu, který používáme v rámci našich systémů. Máte právo kdykoli podat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu údajů, pokud máte podezření, že jsme vaše osobní údaje použili v
špatným směrem.


Právo na kontrolu
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Stejně jako další verzické slovo, ale i nadále se dívat na své e-mailadres een kopie van alle gegevens set een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens he.


Právo na opravu
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Jako další verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Právo na omezení zpracování
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Jako další verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Právo na přenositelnost
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Stejně jako u verzálních slov, ale i když se díváte na to, jak se vám líbí e-mailadres kopiín van alle gegevens nad u die wij hebben verwerkt v opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Právo na námitku a další práva
V takových případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností STEKJESBREF nebo jejím jménem. Pokud vznesete námitku, okamžitě zastavíme zpracování údajů až do zpracování vaší námitky. Pokud je vaše námitka oprávněná, zpřístupníme vám kopie a/nebo kopie údajů, které zpracováváme nebo jsme je zpracovali, a poté zpracování trvale ukončíme. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování.
Vaše údaje nezpracováváme tak, aby toto právo platilo. Pokud se domníváte, že tomu tak je, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů.


Cookies
Google Analytics
Soubory cookie jsou umístěny prostřednictvím našich webových stránek od americké společnosti Google v rámci služby „Analytics“. Tuto službu používáme ke sledování a získávání zpráv o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tento zpracovatel může být povinen poskytnout přístup k těmto údajům na základě platných zákonů a předpisů.
Nedovolili jsme společnosti Google používat získané analytické informace pro jiné služby Google. Přečtěte si více o našem zásady používání souborů cookie to.


Cookies třetích stran
V het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies je dit vermeld in deze privacyverklaring.


Změny zásad ochrany osobních údajů
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Otevřete si stránku, kde se vám líbí poslední poslední verze. Stejně tak není soukromí soukromí beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij rákosí verzamelde gegevens potkal betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan na e-mail op de hoogte.


Kontakt
DOPIS DOPIS
vrbová růže 11
2391 EV Hazerswoude-Village

 

 

 

Dotaz o produktu

Waitlist - čekací listina Budeme vás informovat, až bude produkt skladem. Níže prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.